Maraton różańcowy  

"Dla Wspomożycielki" 

niedziela, 24.05.2020 

od godz. 16.00

on-line

Tajemnice radosne:

1. Zwiastowanie Najśw. Maryi Panny
- Lidia i Łukasz Kwiatkowscy

2. Nawiedzenie św. Elżbiety        
- Jolanta Łuczyńska 

3. Narodzenie Pana Jezusa     
- Marzena z Rodziną 

4. Ofiarowanie Pana Jezusa   
- Rodzina Lesiuk

5. Znalezienie Pana Jezusa    
- Monika i Mieczysław

Tajemnice światła:
1. Chrzest Pana Jezusa
- Jarosław Pogorzelski

2. Objawienie chwały na weselu
w Kanie Galilejskiej
- Barbara i Marek Piwko

3. Głoszenie Królestwa Bożego
i wzywanie do nawrócenia
- Jolanta Kosińska

4. Przemienienie na Górze Tabor
- Zbigniew Godlewski z Rodziną

5. Ustanowienie Najświętszej Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa
- Anna P.

Tajemnice bolesne:
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
- Leszek z Rodziną 

2. Biczowanie Pana Jezusa
- Wiesława Żółkowska 

3. Ukoronowanie cierniem Pana Jezusa
- Jarosław Szymański z Rodziną

4. Dźwiganie Krzyża
- Dorota i Jacek Bojar  z Rodziną  

5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
- Dorota i Jacek Bojar z Rodziną  


Tajemnice chwalebne:
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
- Barbara i Marek Piwko 

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
- Rodzina Lesiuk

3. Zesłanie Ducha Świętego
- Joanna Szymańska

4. Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny
- Małgorzata Klimczuk 

5. Ukoronowanie Najśw. Maryi Panny
- Wiesława Żółkowska

Główne założenia maratonu różańcowego:

  • Chcemy sprawić Maryi Wspomożycielce prezent w postaci modlitwy różańcowej w tym szczególnym dniu, jakim jest Jej doroczna Uroczystość - 24 maja;
  • Każdy jest zaproszony do odmówienia jednej tajemnicy różańca świętego. Mile widziane są rodziny z dziećmi;
  • Można wybrać do odmówienia jedną z wolnych tajemnic; 
  • Po wybraniu wolnej tajemnicy zgłaszamy drogą elektroniczną: (adres e-mail)   1. która tajemnica,   2. kto będzie ją odmawiał (podanie nazwiska jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikowanie na powyższej liście, np. Rodzina Kowalskich), 3. numer telefonu, pod który redakcja radiowa zadzwoni, by "na żywo" odmówić daną tajemnicę. UWAGA! numer telefonu tylko do wiadomości naszej redakcji! Nie będzie możliwości dzwonienia na znany numer redakcyjny!
  • Wszystkie potrzebne dane wysyłamy na adres mailowy:  zywy-rozaniec-sokolow-sdb@wp.pl
  • Powyższa lista tajemnic różańcowych i odmawiających je osób będzie na bieżąco aktualizowana;
  • Pod podany adres e-mail możemy też wysyłać intencje modlitewne. Uczyńmy to możliwie wcześnie (do 23 maja włącznie), by był czas na odpowiednie uporządkowanie, np. z prośbą o błogosławieństwo, o zdrowie, za zmarłych, itp;
  • A zatem do usłyszenia i wspólnej modlitwy na antenie naszego radia internetowego :-)